Club Lounge

Club Lounge MBClassics Mercedes Benz Club

 Sectiunea Club Lounge a site-ului se adreseaza exclusiv membrilor Mercedes Benz Club. Pentru înregistrare folosiți meniul din dreapta/sus al ecranului, opțiunea "Login/Sign up".

Înregistrarea va trebui aprobată de către un administrator al site-ului. Pentru a vă exprima opțiunea de a deveni "Membru activ" sau "Membru simpatizant" folosiți formularul de contact. Deosebirile între cele două tipuri de membrii sunt explicate mai jos.

Ne dorim ca experiența dumneavoastră pe site-ul nostru și respectiv, în cadrul clubului, să fie una cât mai plăcută. Nu uitați să folosiți formularul de contact pentru orice sugestii de îmbunătățire a site-ului, respectiv, a activității clubului.

Membru Activ 

  

 Poate deveni membru activ al Asociației orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, pasionată și preocupată activ de domeniul vehiculelor  

Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani sau care desfășoară activități în acest domeniu, posesoare a unui astfel de vehicul .  

Solicitantul se înscrie în Asociație prin completarea fișei tip (transmiteți o cerere prin intermediul formularului de contact), achită taxa de înscriere, consimte să respecte prevederile prezentului statut și ale regulamentelor interne și achită cu regularitate cotizația anuală.  

În perioada de timp cuprinsă între depunerea cererii de înscriere și momentul aprobării solicitării de acordare a calității de membru activ solicitantul va avea statutul de membru simpatizant.  

Consiliul Director poate aproba cererea de înscriere în Asociație ca Membru activ numai după ce solicitantul va îndeplini în mod cumulativ următoarele condiții: 

 -  a solicitat în scris înscrierea în asociație; 

 -  a plătit taxa de înscriere în asociație după comunicarea de către consiliul director a admiterii cererii sale de înscriere. 

 Membru simpatizant 
  
 Calitatea de membru simpatizant poate fi dobândită de orice persoană fizică din țară sau străinătate care posedă sau nu un vehicul Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani dar care este interesată de activitățile desfășurate de Asociație. Admiterea Membrilor Simpatizanți solicitată pe bază de cerere de înscriere tip (înregistrare user pe site), se face cu aprobarea Consiliului Director. Membrii simpatizanți nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale. 

Furnizori agreaţi:

1/2